ART GALLERY

Kočičí přísaha - Fred Chappell

Kočičí přísaha - Fred Chappell
Kočičí přísaha - Fred Chappell
Kočičí přísaha - Fred Chappell
Kočičí přísaha - Fred Chappell

Bibliofilie obsahuje půvabnou Chappellovu básnickou skladbu „Přísaha", popisující zasvěcování koťat do plnohodnotného kočičího života, kterou výtvarně doprovází původní ručně kolorovaná suchá jehla Jaroslava Dajče. Chappellovu báseň přeložil amerikanista Marcel Arbeit, který knihu opatřil doslovem.


Bibliofilie je tištěna na ručně čerpaném grafickém papíru Losín® vyráběného technologií ručního čerpání, používanou kontinuálně od roku 1596.

 

Typografie a výtvarná redakce: Jan Herynek

 

Výtvarný doprovod: Jaroslav Dajč

 

Tisk: Ruční papírna Velké Losiny a.s.

 

Vazba a finalisace: Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová

 

Formát : 210 x 210 mm, 24 stran

 

Redakční rada : Ondřej Duksa, Jakub Guziur, Martina Klézlová, Ilona Rozehnalová, Jana Šrubařová, Otto M. Urban.

 

Náklad : limitovaná edice 50 číslovaných a signovaných výtisků

 

ISBN : 978-80-87466-11-7

 

Dostupné varianty bibliofilie :

 

          -    ručně šitá vazba 

 

      Cena:
3 200,00 Kč (s DPH)
3 200,00 Kč (bez DPH)

Fred Chappell (*1938)


Je legendární americký prosaik, básník a esejista, pocházející z amerického Jihu. Jako povídkář a romanopisec proslul nejprve chmurnými groteskními, v zásadě však alegorickými prosami ze soudobého Jihu, později „arabeskami" inspirovanými autorovou životní zkušeností a folklórem oblasti Appalačského pohoří. Kočky jsou pro Chappella nejen ideálními společníky, ale i občasnými spoluúčastníky jeho tvorby; jak píše Marcel Arbeit: „kocour se stal dokonce vypravěčem jedné z jeho povídek; skutečnou poctou kočkám se však stal až Chappellův bibliofilsky vydaný Svazek pro kočku, který nejenže obsahuje dvaačtyřicet básní o kočkách, ale celý náklad padesáti kusů byl vytištěn na ručním papíru, do něhož byly vlisovány chlupy koček, které prošly domácností Chappellových během předchozích pětadvaceti let." Chappellovo prosaické dílo je známo i českému čtenáři; řada jeho povídek vyšla časopisecky (Aluze, Host), podle jeho novely „Vypravěči" je pojmenována nedávno vydaná antologie povídek poválečných jižanských autorů (Vypravěči amerického Jihu, ed. Marcel Arbeit a Jakub Guziur, Paseka, 2007), samostatný výbor z jeho kratších pros vydalo pod názvem Věci mimo nás roku 2009 nakladatelství Argo.

Jaroslav Dajč


Grafik, kreslíř, ilustrátor. Studoval na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Dr. Karel Žižkovský o Jaroslavu Dajčovi napsal: „Ta krajina kolem Perknova, kde se grafik a kreslíř Mgr. Jaroslav Dajč narodil, i krajina kolem Jihlavy, kde v současné době žije, a okolo Petrovic, kam dojíždí ošetřovat stařičkou chalupu s pecí a nostalgickou výzdobou časů minulých, je zvláštní. Dotýkají se zde dvě vrchoviny: ta menší, Křemešnická, s větší, Českomoravskou. Je poznamenaná člověčinou, trochu syrová, trochu divoká, v zimě vichrem šlehaná, v létě malebně svěží, stromy trochu pokroucené, stavení přikrčená a boží muka vyzývají k tiché modlitbě či rozjímání. A právě ta krajina formuje člověka, který zde žije; určuje mu styl života, nabízí inspiraci, rozdává radost, potěšení, zármutek, slzy stékají po tvářích, úsměv se zrcadlí v očích milenek. Snad proto, nebo právě proto, že Jaroslav v téhle krajině žije, je svým způsobem snílek, člověk s duší dítěte, kterou neposkvrnila doba minulá ani štvanice časů přítomných. Je umělcem, kterému rozum velí, že kresba patří k jeho vyjadřovacím prostředkům, k jeho valutám, a proto svěřenou hřivnu rozhojňuje a rozmnožuje a kreslí, vlastně musí kreslit, jak mu velí svědomí a vnitřní hlas vycházející z podstaty bytí. Z kresby vyšel, ke kresbě se neustále vrací, kresba je podkladem pro suché jehly, které v jeho grafické tvorbě převládají. A tak ostrou jehlou ryje do měděných desek, deska se pozvolna mění, dostává poetický náboj, je plná vnitřního napětí a v konečné fázi, při tisku je obrazem duše člověka - tvůrce." (kráceno)