ART GALLERY

HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO

HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO
HOMMAGE A WITTLICH - VÝTVARNÉ PORTFOLIO

Výtvarné portfolio edičně připravil žák prof. Wittlicha, kunsthistorik a kurátor Otto M. Urban. Grafický návrh alba a typografické zpracování realizoval Robert V. Novák. Finalizaci portfolia a adjustaci grafik pro navazující výstavy provedl mistr Jiří Fogl ze Žamberka. Každý set obsahuje 16 originálních výtvarných děl - každé dílo signováno autorem a číslováno. Výtvarníci použili ve většině případů grafický ruční kartón 200 až 280g/m2. Formát papíru 420x297 mm, album je adjustováno ve složce z ručního grafického kartónu dle výtvarného návrhu Roberta V. Nováka.

 

V albu jsou zastoupeny špičky současné výtvarné scény:

 

Josef Bolf - Jaro, dvoubarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 292x218 mm
inspirováno dílem Jana Preislera - Jaro (1900)

 

David Cajthaml - Horská krajina s duhou, lept s akvatintou
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 297x193 mm
inspirováno dílem Caspara Davida Friedricha - Horská krajina s duhou (1810)

 

Martin Gerboc - Čtenář Dostojevského III., lept s akvatintou
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 209x150 mm
inspirováno dílem Emila Filly - Čtenář Dostojevského (1907)

 

Jan Hísek - Černé jezero, lept s akvatintou
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 137x134 mm
inspirováno dílem Jana Preislera - Černé jezero (1904)

 

Václav Jirásek - Plamen, jednobarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 200g/m2, formát A3, tisková plocha 238x199 mm
inspirováno dílem Jaroslava Panušky - Návštěva mrtvého (po 1900)

 

Igor Korpaczewski - Splynutí duší, jednobarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 200g/m2, formát A3, tisková plocha 156x140 mm
inspirováno dílem Maxe Švabinského - Splynutí duší (1896)

 

Marie Krajplová - Oběť, jednobarevná serigrafie a kresba
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 305x164 mm
inspirováno dílem Feliciena Ropse - Oběť (1882)

 

Martin Mulač - Vražda v domě, jednobarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 294x220 mm
inspirováno dílem Jakuba Schikanedera - Vražda v domě (1890)

 

Robert V. Novák - Entrée, dvoubarevný knihtisk
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 200g/m2, formát A3, tisková plocha 128x267 mm
inspirováno dílem Augusta Rodina - Brána pekel (1880-1917)

 

Ivan Pinkava - bez názvu, inkoustový tisk
vytištěno na grafický papír Hahneműhle, Museum Etching o gramáži 200g/m2, formát A3
inspirováno dílem Jamese McNiella Whistlera - Komposice v šedé a černé: Portrét umělcovy matky

 

Jakub Špaňhel - Okno, lept s akvatintou
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 265x90 mm
inspirováno dílem Odilona Redona - Okno (1902)

 

Richard Štipl - Cuntry, suchá jehla
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 280g/m2, formát A3, tisková plocha 195x145 mm
inspirováno dílem Alfreda Kubina - Tůň (1905)

 

Mark Ther - Příchod Jara, jednobarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 200g/m2, formát A3, tisková plocha 265x188 mm
inspirováno dílem Františka Kavána - Příchod jara (1897)

 

Tomáš Vaněk - Particip č. 148, žiletka, sprej přes šablonu
realizováno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, plocha šablony 40x31 mm
inspirováno dílem Luise Buňuela - Andaluský pes (1929)

 

Luboš Vetengl - Medea, jednobarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 288x115 mm
inspirováno dílem Alfonse Muchy - Medea (1898)

 

Tomáš Vrana - Documents Décoratifs, jednobarevná serigrafie
vytištěno na grafický ruční papír Losín® o gramáži 240g/m2, formát A3, tisková plocha 288x115 mm
inspirováno dílem Alfonse Muchy - Documents Décoratifs (1902)

 

Formát : 420 × 297 mm, 18 stran

 

Náklad : 50 číslovaných alb  

 

Cena:
49 000,00 Kč (s DPH)
40 496,00 Kč (bez DPH)

prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.

 

Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde pak působil od roku 1956 jako asistent, od roku 1959 jako odborný asistent, od roku 1990 jako docent a od roku 1992 jako profesor. V letech 1992-2000 vedl Ústav pro dějiny umění FF UK, v devadesátých letech byl přednostou čs. sekce Mezinárodní asociace výtvarných kritiků (AICA). Jeho přednášky a semináře, věnované problematice dějin a teorie umění 19., 20. a 21. století, navštěvovaly během bezmála šedesáti let stovky studentů. Jako pedagog působil také v zahraničí (např. v roce 1996 jako hostující profesor na École pratique des hautes études na pařížské Sorbonně). Je autorem celé řady odborných článku v našich i zahraničních časopisech a významných knižních monografií.

 

Je nositelem medaile F. Palackého AV ČR, stříbrné medaile FF UK a zlaté medaile UK.

 

Dne 24. října 2012 byla prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc. udělena Cena Ministerstva kultury za přínos v oblasti výtvarného umění pro rok 2012. Ocenění získal za dlouhodobou teoretickou a pedagogickou činnost v oblasti dějin výtvarného umění.

 

Dne 28. října 2012 udělil prezident republiky prof. PhDr. Petru Wittlichovi, CSc. medaili za zásluhy o stát v oblasti umění a kultury.