ART GALLERY

Básně - Jan Balabán

Básně - Jan Balabán
Básně - Jan Balabán
Básně - Jan Balabán
Básně - Jan Balabán
Básně - Jan Balabán

Bibliofilie, nazvaná Jan Balabán: Básně, obsahuje tři dosud nepublikované texty z rukopisné pozůstalosti prozaika Jana Balabána. Třemi autorskými ručně kolorovanými linoryty tisk doprovodila malířka a grafička Hana Puchová. Závěrečným slovem knihu opatřil básník Petr Hruška. Bibliofilie je vytištěna na ručně čerpaném papíru Losín®.Knihu redakčně připravil básník Petr Hruška (editor sebraných spisů Jana Balabána, jež vycházejí v nakladatelství Host). Rukopisy z pozůstalosti poskytla spisovatelova manželka Petra Sasínová.

 

 

 

Bibliofilie je tištěna na ručně čerpaném grafickém papíru Losín® vyráběného technologií ručního čerpání, používanou kontinuálně od roku 1596.

 

Typografie a výtvarná redakce: Jan Herynek

 

Výtvarný doprovod: Hana Půchová

 

Tisk: Ruční papírna Velké Losiny a.s.

 

Vazba a finalisace: Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová

 

Redakční rada : Ondřej Duksa, Jakub Guziur, Martina Klézlová, Ilona Rozehnalová, Jana Šrubařová, Otto M. Urban.

 

Formát : 297x 210 mm, 18 stran

 

ISBN : 978-80-87466-07-0

 

Náklad : limitovaná edice 50 číslovaných a signovaných výtisků

 

Dostupné varianty bibliofilie :

 

          -    ručně šitá vazba 

 

 

 

 

 

 

Cena:
3 200,00 Kč (s DPH)
3 200,00 Kč (bez DPH)

Ze závěrečného slova Petra Hrušky:

Jan Balabán básně v dospělém věku vlastně téměř nepsal. Jako by to ani nebylo třeba, neboť u něj je veliká dávka poezie úplně přirozeně přítomna ve všech prozaických textech, povídkách, románech i esejích, které bývají často založeny v silných, vpravdě básnických obrazech. Skrze ně uměl skutečnost výmluvně a nezapomenutelně „uvidět", v obrysech tak ostrých, že po nich mohl závistivě pošilhávat kdekterý verš. O to více ovšem básně ve svém životě vnímal a četl, rád o nich hovořil a občas o nich i psal; několik textů amerického básníka Charlese Simica dokonce přeložil pro náš společný časopis Obrácená strana Měsíce. A sám říkával, že s básníky si rozumí více, než s prozaiky.

 

Tento bibliofilský svazek přináší tři středně dlouhé básně, doprovozené třemi barevnými linoryty. Jejich autorkou je Hana Puchová, výtvarnice, která měla k Janovi velmi blízko. Je autorkou obálky k jeho knize Černý beran i k poslednímu románu Zeptej se táty. On zase uváděl nejednu její výstavu a spolu vytvořili také originální komiks, gotický western Srdce draka.