ART GALLERY

Proudy podzemních vod - Gustav Erhart

Proudy podzemních vod - Gustav Erhart
Proudy podzemních vod - Gustav Erhart
Proudy podzemních vod - Gustav Erhart
Proudy podzemních vod - Gustav Erhart

Proudy podzemních vod - Gustav Erhart 

 

Básnická sbírka českého básníka a historika umění Gustava Erharta Proudy podzemních vod. Bibliofilské vydání Erhartovy sbírky výtvarně doprovází původní tříbarevný dřevořez Jindřicha Zeithammla. Bibliofilie je tištěna na ručně čerpaném papíru Losín®.

 

 

Redakční rada : Ondřej Duksa, Gustav Erhart, Jakub Guziur, Martina Klézlová, Ilona Rozehnalová, Jana Šrubařová, Otto M. Urban.

 

Typografie a výtvarná redakce: Jiří Šigut

 

Výtvarný doprovod: Jindřicha Zeithamml

 

Vazba a finalisace: Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová

 

Formát: 210x210 mm, 64 stran

 

Náklad : limitovaná edice 50 číslovaných a signovaných výtisků na ručně čerpaném grafickém papíru Losín® vyráběného

               technologií ručního čerpání, používanou kontinuálně od roku 1596.

 

ISBN: 978-80-87466-09-4

 

Dostupné varianty bibliofilie :

 

          -    ručně šitá vazba 

 

 

 

 

 

Cena:
5 000,00 Kč (s DPH)
5 000,00 Kč (bez DPH)

 

Gustav Erhart

 

narodil se v Praze v roce 1951. Vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě University Karlovy, přes tři desetiletí je zaměstnán jako archivář v České (dříve Československé) televizi. Žije v Praze; věnuje se výtvarné a literární esejistice, v poezii, kterou píše od konce šedesátých let, je minimalista uhranutý jak samotnou magií jazyka, tak hlubokou tragikou života, z níž se vyvazuje právě básní-modlitbou: „Psaní veršů pociťuji jako svého druhu nutnost," říká autor, „kdy se dokážu plně koncentrovat a eliminovat od sebe všechny okolní vlivy. Možná je v tom kus jakési psychické terapie..." Vydal následující básnické sbírky: Purgatorium (Dauphin, Praha 1996), Proudnice nenávratna (ArborVitæ, Praha 2000), Podpůrná ticha (SČB, Praha 2001), Podvojná znamení (Dauphin, Praha 2005), Podél Pyrifleghetónu (Dybbuk, Praha 2006). Část jeho esejistického díla vyšla pod názvem Barevné dráhy snů v nakladatelství H+H (Jinočany 2007).


Jindřich Zeithamml (1949)

 

jeden z nejvýznamnějších současných českých sochařů, profesor pražské AVU, se rovněž soustavně zabývá grafikou a kresbou. Pro jeho dílo, vycházející z abstraktní linie modernismu, jsou příznačné elementární formy a tvary, jež v sobě nesou spirituální obsah. Používá sice jazyk geometrie, ovšem zachází s ním velmi volně; právě jemné odchylky a nepravidelnosti od čistého tvaru mají v jeho díle podstatný význam.