ART GALLERY

Purpurové stíny - Gustav Erhart

Purpurové stíny - Gustav Erhart
Purpurové stíny - Gustav Erhart
Purpurové stíny - Gustav Erhart

Papírenská manufaktura Velké Losiny, s.r.o. vydává jako příležitostný tisk básnickou sbírku českého básníka a historika umění Gustava Erharta Purpurové stíny. Bibliofilské vydání Erhartovy sbírky výtvarně doprovodil kombinovanou technikou (lept s mezzotintou a suchá jehla) Miloslav Moucha. Grafiku vytiskl akademický malíř Dalibor Smutný v hlubotiskové dílně AVU v Praze.Bibliofilie je tištěna na ručně čerpaném grafickém papíru Losín® vyráběného technologií ručního čerpání, používanou kontinuálně od roku 1596.  Doslov napsala Simona Martínková-Racková.

 

K vydání přiravil : Jakub Guziur

 

Typografie a výtvarná redakce: Jan Herynek

 

Finalizaci a ručně šitou vazbu realizovalo Knihařství Jiří Fogl a Pavlína Rambová, Žamberk.

 

Formát: 210x210 mm, 48 stran

 

ISBN: 978-80-87466-23-0

 

Náklad : limitovaná edice 50 číslovaných a signovaných výtisků

 

Dostupné varianty bibliofilie :

 

          -    ručně šitá vazba 

 

 

 

 

 

Cena:
5 500,00 Kč (s DPH)
5 000,00 Kč (bez DPH)

Gustav Erhart

 

narodil se v Praze v roce 1951. Vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě University Karlovy, přes tři desetiletí je zaměstnán jako archivář v České (dříve Československé) televizi. Žije v Praze; věnuje se výtvarné a literární esejistice, v poezii, kterou píše od konce šedesátých let, je minimalista uhranutý jak samotnou magií jazyka, tak hlubokou tragikou života, z níž se vyvazuje právě básní-modlitbou: „Psaní veršů pociťuji jako svého druhu nutnost," říká autor, „kdy se dokážu plně koncentrovat a eliminovat od sebe všechny okolní vlivy. Možná je v tom kus jakési psychické terapie..." Vydal následující básnické sbírky: Purgatorium (Dauphin, Praha 1996), Proudnice nenávratna (ArborVitæ, Praha 2000), Podpůrná ticha (Martin Dyrynk, Praha 2001), Podvojná znamení (Dauphin, Praha 2005), Podél Pyrifleghetónu (Dybbuk, Praha 2006). Část jeho esejistického díla vyšla pod názvem Barevné dráhy snů v nakladatelství H+H (Jinočany 2007).

 

Miloslav Moucha (1942)

 

žil do svých 25 let v Čechách, poté téměř třicet let ve Francii; v roce 1968 odešel nejprve do Paříže, později se usadil v Lyonu. Ačkoli v zásadě samouk, stal se díky svým malířským a intelektuálním schopnostem profesorem na L´École des Beaux-Arts v Besansonu. Uspořádal na více než třicet samostatných výstav a je zastoupen ve sbírkách významných světových galerií včetně Centre Georges Pompidou a Národní galerie v Praze.

Ve svém tvůrčím vývoji prošel od avantgardy přes konceptuální tvorbu až po současná témata krajin, prostoupených zvláštní světelnou atmosférou. Tu autor zvládá brilantně se znalostí barokního šerosvitu i zcela současné „boštíkovské" světelné ekvilibristiky. Václava Boštíka do francouzského prostředí ostatně uvedl právě Moucha a výrazně jej tak představil světu.
Ve svých abstraktních obrazech se Miloslav Moucha soustřeďuje především na malířské hodnoty světla. Po dvaceti letech od emigrace vzniká Cyklus podle sv.Jana, v němž autor řeší rozdělení obrazu na dvě významově i formálně ekvivalentní poloviny, plné geometrických znaků se symbolickým významem. Mouchovy obrazy, prosycené neobyčejnou meditativní silou, kladou naléhavé filosofické otázky. Například cyklus Berešit je inspirován první knihou Starého zákona Genesis. Ta je o tajemství počátku světa o vesmírné síle o našich pradějinách i o našich povinnostech se nějak smysluplně zachovat k tomuto dědictví prvního a největšího tvůrčího činu.