ART GALLERY

Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka

Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka
Rozvírání prázdna - Miloslav Topinka

Miloslav Topinka - Rozvírání prázdna - bibliofilie na ručním papíru

Papírenská manufaktura Velké Losiny vydává exkluzivní bibliofilii "Rozvírání prázdna".
Bibliofilie obsahuje text Miloslava Topinky, který přednesl na Petřínské hvězdárně v Praze 15.11.1979 na setkání s atronomy a astrofyziky, které zorganizoval astrofyzik Jiří Grygar. Výtvarně knihu doprovodil čtyřmi ilustracemi a originálním číslovaným a signovaným linorytem Miloslav Moucha.
Bibliofilie je tištěná na ručně čerpaném papíru Losín. Kniha vychází v nákladu dvacetipěti číslovaných a signovaných výtisků, které typograficky upravil Jiří Šigut. Tisk textu byl realizován v tiskové dílně Ruční papírny Velké Losiny a.s. Originální linoryty byly vytištěny na horizontálním lisu Miloslavem Mouchou v Paříži. Vazba a přebal knihy jsou dílem mistra knihaře Jiřího Fogla ze Žamberka.

Toto vydání Topinkova textu je artefaktem určeným především milovníkům knih a bibliofilií, ale také sběratelům grafiky. Je rovněž hodnotným a vysoce reprezentativním dárkem.

 245x175 mm Miloslav Topinka - Rozvírání prázdna. Bibliofilie v limitované edici 25 ks

ISBN: ?

 

 

Cena:
6 000,00 Kč (s DPH)
6 000,00 Kč (bez DPH)

MILOSLAV MOUCHA, 1942 - Dolní Litvínov
Žil do svých 25 let v Čechách, poté téměř třicet let ve Francii; v roce 1968 odešel nejprve do Paříže, později se usadil v Lyonu. Ačkoli v zásadě samouk, stal se díky svým malířským a intelektuálním schopnostem profesorem na L´École des Beaux-Arts v Besansonu. Uspořádal více než třicet samostatných výstav a je zastoupen ve sbírkách významných světových galerií včetně Centre Georges Pompidou v Paříži a Národní galerie v Praze. Ve svém tvůrčím vývoji prošel od avantgardy přes konceptuální tvorbu až po současná témata krajin, prostoupených zvláštní světelnou atmosférou. Tu autor zvládá brilantně se znalostí barokního šerosvitu i zcela současné „boštíkovské" světelné ekvilibristiky. Václava Boštíka do francouzského prostředí ostatně uvedl právě Moucha a výrazně jej tak představil světu. Ve svých abstraktních obrazech se Miloslav Moucha soustřeďuje především na malířské hodnoty světla. Po dvaceti letech od emigrace vzniká Cyklus podle sv.Jana, v němž autor řeší rozdělení obrazu na dvě významově i formálně ekvivalentní poloviny, plné geometrických znaků se symbolickým významem. Mouchovy obrazy, prosycené neobyčejnou meditativní silou, kladou naléhavé filosofické otázky. Například cyklus Berešit je inspirován první knihou Starého zákona Genesis. Ta je o tajemství počátku světa o vesmírné síle o našich pradějinách i o našich povinnostech se nějak smysluplně zachovat k tomuto dědictví prvního a největšího tvůrčího činu.
Painter and graphic artist. After the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 he emigrated to France. In 1974 he was appointed professor at the School of Fine Arts in Besançon. Since 1990 he has divided his time between France and the Czech Republic. For more information, please visit www.moucha.fr
MILOSLAV TOPINKA, 1945 - Nový Etynk
Vystudoval psychologii na FFUK. Zúčastnil se devítiměsíční expedice Lambaréné po čtrnácti zemích Afriky. Vystoupil na Kilimandžáro, projel celou Saharu. 1968-9 pracoval jako redaktor Sešitů pro literaturu a diskusi, až do zastavení časopisu. Poezii mohl v letech 1970-1989 publikovat jen v zahraničí. Vydal sbírky poezie Utopír (1969), Krysí hnízdo (1970, celý náklad zešrotován; vyšlo až 1991), Trhlina (2003, Seifertova cena) a Probouzení (2016; básnické dílo); monografii o J. A. Rimbaudovi Vedle mne jste všichni jenom básníci (1995), soubor esejů z let 1966-2006 Hadí kámen (2008, Šaldova cena). Připravil antologii francouzské skupiny Vysoká hra (1993), texty Karla Malicha (1994), fragmenty Rogera Gilbert-Lecomta (1996), Záznamy Jiřího Koláře (2002) a soubor esejů Věry Linhartové z let 1962-2002 Soustředné kruhy (2010). Přeložil Rimbaudovy Dopisy vidoucího (2000).
Studies of psychology at Charles University in Prague. Member of the 9-month “Expedition Lambarene“ throughout 14 African countries. Climbing Mount Kilimanjaro, traversing the Sahara Desert. 1968-1969, editor of literary magazine Letters for Literature and Discussion until it was banned. Between 1970 and 1989, his poetry could be published abroad only. Collections of poetry: Utopír (1969), The Rat`s Nest (1970; destroyed at the printer`s; finally published in 1991 only), The Crack (2003, awarded the “Seifert Prize“), Awaking (2016; The Collected Poetry); monograph on Jean Arthur Rimbaud Compared to Me, All of You Are Just Poets (1995), collection of essays written within 1966-2006 The Serpent Stone (2008, awarded the “F.X.Šalda Prize“). Editor of the French group Le Grand Jeu anthology (1993), texts of the Czech painter Karel Malich (1994), fragments by Roger Gilbert-Lecomte (1996), Records (2002, the last journals of the Czech poet and artist Jiří Kolář), Concentric Circles by Věra Linhartová (2010, collection of essays written within 1962-2002). Translation of Rimbaud`s Letters of the Visionary into Czech.